Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů v rámci HEAT Fit Zlín. Sportovní centrum HEAT fit Zlín je odpovědné za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany osobních údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

1. Definice pojmů

1.1. Subjekt údajů

Subjekt údajů jste Vy jako zákazník sportovního centra HEAT Fit Zlín.

1.2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše emailová adresa a Vaše telefonní číslo.

1.3. Zákaznický účet

Pokud se zaregistrujete v rezervačním systému www.heatfit.zamluv.cz nebo na recepci sportovního centra HEAT Fit Zlín na adrese uvedené v čl. 10, zřídíme Vám zákaznický účet.

1.4. Poskytované služby

Kromě základních služeb poskytujeme registrovaným uživatelům možnost přihlašování přes internet, oznámení telefonicky či SMS v případě neuskutečnění lekce a bonusy k dobitému kreditu. Mimo to Vás budeme informovat o probíhajících akcích formou letáků a vývěsek v našem sportovním centru.

2. Zpracování osobních údajů při používání zákaznického účtu přes internet

Pokud chcete používat svůj zákaznický účet přes internet, musíte se zaregistrovat zadáním své emailové adresy, vlastního zvoleného hesla a svého telefonního čísla. Tyto poskytnuté údaje pro registraci jsou nezbytně nutné k plnění smlouvy.

Své údaje můžete měnit přímo v nastavení Vašeho zákaznického účtu, emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adrese sportovního centra uvedené v čl. xx po dostatečné identifikaci.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

3.1. Nepersonalizovaná reklama

Pokud jste si založili Vás zákaznický účet a poskytli nám tak Vaše osobní údaje, chceme Vás informovat o probíhajících akcích prostřednictvím emailu.

V případě, že si nepřejete, aby Vám byly reklamní emaily zasílány, můžete si zasílání emailů zrušit přímo v reklamním emailu kliknutím na tlačítko „odhlásit se“.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

3.2. Personalizovaná reklama

Personalizované reklamy v současnosti nevyužíváme, tudíž nevyhodnocujeme Vaše zákaznické chování.

4. Doba uložení

Vaše uživatelské údaje se archivují 3 roky od Vašeho posledního přihlášení.

5. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

K poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují údaje výlučně na pokyn HEAT Fit Zlín a jsou zavázání k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby, nebo v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy.

Na vyžádání soudních či správních orgánů poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

6. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečností opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim.

7. Vaše práva

7.1. Právo na informace

Máte právo kdykoliv od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady.

7.2. Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoliv bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačí zaslat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně na adresu uvedenou v čl. 10. Při obdržení reklamního emailu můžete odvolat svůj souhlas přímo v emailu kliknutím na odkaz „odhlásit se“ na konci každého reklamního sdělení.

7.3. Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u nás nejsou správné či přesné, můžete je kdykoliv opravit ve svém zákaznickém účtu, nebo je nechat opravit naší společností, a to zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. po dostatečné identifikaci, případně osobně na adrese uvedené v čl. 10.

7.4. Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných společností HEAT Fit Zlín. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoliv zasláním žádosti na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím našich kontaktů podle čl. 7.7. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově – právním, obchodně – právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.

Uplatnění práva na výmaz není nutné, pokud jste se nepřihlásili prostřednictvím rezervačního systému po dobu 3 let od poslední rezervace. Všechny osobní údaje, které není nutné uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby vymazány. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchování, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

7.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud požadujete získat údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

7.6. Právo podat námitku

Máte právo podat kdykoliv a bez udání důvodu námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Upozorňujeme na to, že při omezení zpracování osobních údajů může být omezeno, nebo dokonce nemožné plnění smlouvy.

7.7. Kontakty (k uplatnění práv subjektu údajů)

Při kontaktu s námi emailem, poštou nebo osobně na kontaktech uvedených v čl. 10 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše emailová adresa, Vaše adresa, případně telefonní číslo) za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, případně omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchování.

8. Právo podat stížnost

Při stížnostech se obraťte na osobu uvedenou v čl. 10. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

9. Přehled o účelech zpracování osobních údajů

K plnění smlouvy a také k registraci v rezervačním systému potřebujeme Vaše jméno a příjmení a emailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli přihlašovat online na vypsané lekce dle rozvrhu.

Vaše telefonní číslo potřebujeme z důvodu, abychom Vás mohli prostřednictvím telefonátu či SMS informovat v případě, že se daná lekce, na kterou jste přihlášeni, konat nebude.

Vaši emailovou adresu využíváme také k zasílání reklamních a jiných sdělení.

10. Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu ke společnosti HEAT Fit Zlín se můžete kdykoliv obrátit na:

HEAT Fit Zlín, s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba: Ing. Natálie Jančíková, tel. 775 554 723, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..